Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

Sevgili BİLGİ BÜRO MOBİLYALARI üyesi,

BİLGİ BÜRO MOBİLYALARI müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanları, e-posta adresi vb.) Sormaktadır.

BİLGİ BÜRO MOBİLYALARI sunucularında toplanan bu bilgiler, BİLGİ BÜRO MOBİLYALARI tarafından sadece dâhili olarak tekrarlayan kampanyalar, müşteri profilleri için özel promosyonlar organize etmek ve istenmeyen e-postaların iletimini önlemek için müşteri “sınıflandırma” çalışmaları için kullanılır.

BİLGİ BÜRO MOBİLYALARI, üyelik formlarından toplanan bilgileri üçüncü şahıslara aktarmaz, bunları ticari amaçlarla kullanmaz ve belirtilen üyenin bilgisi olmaksızın faaliyet dışında herhangi bir nedenle satmaz.

BİLGİ BÜRO MOBİLYALARI, e-posta adreslerinde ve üyelik formlarında talep edilen kişisel bilgilerin yanı sıra siteyi kullanırken izlediği ziyaretçilerin hareketlerini ve tercihlerini analiz eder ve yorumlar.

Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler içermeyen bu istatistikler, BİLGİ BÜRO MOBİLYALARI müşterilerine daha özel ve verimli bir alışveriş deneyimi sağlamak için BİLGİ BÜRO MOBİLYALARI iş ortaklarıyla paylaşılabilir.

Müşteri bilgileri, ancak yetkililer tarafından bu tür bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki bağlayıcı mevzuat hükümleri uyarınca yetkililere açıklama yapmaları gereken durumlarda yetkililere açıklanabilecektir. İstemci tarafından sisteme girilen tüm bilgilere sadece müşteri erişebilir ve bu bilgiler sadece müşteri tarafından değiştirilebilir. Bu bilgilere başka hiç kimse erişemez ve değiştiremez.

Ödeme sayfasında talep edilen kredi kartı bilgileri, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst düzeyde sağlamak için hiçbir zaman BİLGİ BÜRO MOBİLYALARI veya bunu sürdüren firmaların sunucularında saklanmamaktadır. Böylelikle tüm ödeme işlemleri banka ile bilgisayarınız arasında BİLGİ BÜRO MOBİLYALARI ara yüzü üzerinden yapılmaktadır.

Üyelerimiz BİLGİ BÜRO MOBİLYALARI ile iletişime geçerek;

Kişisel verilerin

İşlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu amaç için doğru kullanılıp kullanılmadığını öğrenmiş olma Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Düzeltme talebi Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi

Hâlinde, Kişisel verilerin ilgili mevzuatın

Öngördüğü koşullar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kişi aleyhine bir sonucun oluşmasına itiraz etme, işlenen verileri münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz etme,

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın tazmini talep

Etme hakkına sahiptir.

BİLGİ BÜRO MOBİLYALARI, yukarıdaki talepler doğrultusunda yazılı veya sayısal olarak gerekçeli olumlu / olumsuz yanıt verebilir. Talep edilen işlemlerin maliyetli olması halinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 13'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği orana göre komisyon alınabilir.